Vervolgonderwijs

Onze school werkt met een schooladviesprocedure.

Al onze leerlingen op onze school hebben een ontwikkelingsperspectieplan OPP. Hierin staat het verwachte uitstroomniveau en perspectief voor de overstap naar het voorgezet onderwijs.

De leerlingen van groep 8 krijgen in oktober een voorlopig schooladvies dat gebaseerd is op de Leerling Onderwijs Volgsysteem gegevens van de leerjaren daarvoor. De leerkrachten bestuderen alle relevantie dossiergegevens en komen in samenspraak met het zorgteam tot een voorlopig schooladvies. Goed om te weten is dat ook de vakleerkrachten betrokken worden bij het voorlopige schooladvies.

Het voorlopige schooladvies wordt besproken met het kind en zijn of haar ouders. We ervaren het als een grote meerwaarde om het voorlopige schooladvies met het kind erbij te bespreken (uitzonderingen daargelaten). Het advies betreft immers het kind.

De leerkrachten groep 8 en het zorgteam gaan nogmaals om tafel om tot een definitief schooladvies te komen dat in januari/februari met kind en ouders wordt besproken.

Wij kenmerken ons hiermee in zorgvuldigheid en kwaliteit naar de ons toevertrouwde kinderen.

Wij krijgen van het Voortgezet Onderwijs terug dat onze schooladviezen houdbaar zijn en dat waar wij een advies geven dit zich waarmaakt naar de toekomst toe. Cijfers over de bestendiging vindt u in de schoolgids.

Structuur
Overzicht
Voorspelbaarheid
Plevier,
Consequent
Kansrijk

Contact

Lageweg 4 
3815 VG
Amersfoort

Tel.: 033-4634834 
(8.00u - 16.15u)

Email:
info.plevier@meerkring.nl

Plan route

Meerkring

Plevier is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken op onze school, kijk dan eens bij onze vacatures! Interesse om elders te werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl