De kleutergroep

Leerlingen komen in de kleutergroep van Plevier omdat belemmeringen op sociaal-emotioneel gebied (gedragsproblematiek) voorliggend zijn en zij behoefte hebben aan structuur, voorspelbaarheid, duidelijkheid, een omgeving waarin prikkels zoveel mogelijk gereduceerd kunnen worden en een positieve benadering. Er wordt ingezet op de basale schoolvaardigheden (op je plek blijven zitten, je vinger opsteken, stil zijn als de leerkracht praat, op je beurt wachten). Gedurende de dag worden continu gedragsverwachtingen uitgesproken en gewenst gedrag wordt beloond (middels een visueel beloningssysteem). Het gewenste gedrag wordt aangeleerd middels lessen van PBS (Positive Behavior Support) en er worden lessen uit de methode De Vreedzame School (sociale competentie en burgerschap) gegeven. Het aanleren van sociale vaardigheden staat gedurende de dag centraal (o.a.: hoe ga ik het contact aan, hoe reageer ik op de ander, hoe zorg ik ervoor dat ik niet gelijk reageer op de ander, hoe vertel ik aan de leerkracht dat ik ergens last van heb, hoe interpreteer ik het gedrag van de ander, welk gedrag is gepast).


Structuur
Overzicht
Voorspelbaarheid
Plevier,
Consequent
Kansrijk

Contact

Lageweg 4 
3815 VG
Amersfoort

Tel.: 033-4634834 
(8.00u - 16.15u)

Email:
info.plevier@meerkring.nl

Plan route

Meerkring

Plevier is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken op onze school, kijk dan eens bij onze vacatures! Interesse om elders te werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl