Plevier informatie

De wijze waarop Plevier omgaat met de onderwijsbehoeften van de leerlingen maakt de school tot een school voor speciaal onderwijs.

Plevier kenmerkt zich door een stabiele, gestructureerde omgeving waarin het dagritme en de incidentele veranderingen zo voorspelbaar mogelijk worden gemaakt.  De groepen zijn klein (maximaal 14 leerlingen) zodat er meer aandacht is voor de leerlingen wat van belang is gezien de verschillen in problematiek.
Een positieve basishouding is kenmerkend voor Plevier; er worden positieve verwachtingen uitgesproken ten aanzien van de leerling, het gedrag en de prestaties. De omgeving is ingericht op het creëren van succeservaringen en het belonen van gewenst gedrag.

Een respectvolle, plezierige omgang en samenwerking met alle betrokkenen vinden wij van belang. Wij streven naar groei waarbij wij accepteren dat er soms meerdere kansen nodig zijn om dit te realiseren. 

Tenslotte wordt ingezet op het aanleren en vergroten van studievaardigheden; het zogenaamde Leren Leren.  De domeinen waar wij aan werken zijn: uitgestelde aandacht, zelfstandig (door) werken, samenwerken, taakaanpak en reflectie.

Plevier streeft, daar waar mogelijk, naar terugplaatsing in het regulier (basis)onderwijs. Een criterium voor terugplaatsing is dat de leerling zowel didactisch als gedragsmatig in staat moet zijn om onderwijs te volgen op een reguliere school.
Structuur
Overzicht
Voorspelbaarheid
Plevier,
Consequent
Kansrijk

Contact

Lageweg 4 
3815 VG
Amersfoort

Tel.: 033-4634834 
(8.00u - 16.15u)

Email:
info.plevier@meerkring.nl

Plan route

Meerkring

Plevier is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken op onze school, kijk dan eens bij onze vacatures! Interesse om elders te werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl