Observatieplaatsingen

Wanneer (nog) onduidelijk is wat de specifieke onderwijsbehoeften van een leerling zijn, kan via het Samenwerkingsverband een arrangement worden afgegeven voor een observatieplaatsing. Dit arrangement duurt 20 weken. Binnen deze 20 weken wordt intensief gekeken naar de belemmerende- en bevorderende factoren die van invloed zijn op het onderwijs. Aan het einde van deze periode is een uitgebreid Ontwikkeling Perspectief Plan (OPP) opgesteld en wordt advies gegeven over passend onderwijs.

Op Plevier is er ruimte voor 5 observatieleerlingen. Deze leerlingen draaien mee in een bestaande groep. Er is dus géén sprake van een observatiegroep.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Samenwerkingsverband of de locatiedirecteur van Plevier
Structuur
Overzicht
Voorspelbaarheid
Plevier,
Consequent
Kansrijk

Contact

Lageweg 4 
3815 VG
Amersfoort

Tel.: 033-4634834 (8.00u - 16.15u)

Email: info.plevier@meerkring.nl

Plan route

Meerkring

Onze school valt met nog 17 andere openbare scholen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van Stichting Meerkring.

Alle Meerkringscholen hebben typische en unieke eigenschappen en bieden in gezamenlijkheid het meest passende onderwijs voor alle kinderen uit Amersfoort en de regio. Kijk eens op www.meerkring.nl