Plevier informatie

De wijze waarop Plevier omgaat met de onderwijsbehoeften van de leerlingen maakt de school tot een school voor speciaal onderwijs. Plevier kenmerkt zich door een stabiele, gestructureerde omgeving waarin het dagritme en de incidentele veranderingen zo voorspelbaar mogelijk worden gemaakt.  De groepen zijn klein (maximaal 14 leerlingen) zodat er meer aandacht is voor de leerlingen wat van belang is gezien de verschillen in problematiek.
Een positieve basishouding is kenmerkend voor Plevier; er worden positieve verwachtingen uitgesproken ten aanzien van de leerling, het gedrag en de prestaties. De omgeving is ingericht op het creëren van succeservaringen en het belonen van gewenst gedrag. 

De leerkracht stemt zowel de instructie als de verwerking af op de onderwijsbehoeften van de leerling. De onderwijsassistent wordt ingezet ten behoeve van extra begeleiding of ondersteuning binnen de groep. Tenslotte wordt ingezet op het aanleren en vergroten van studievaardigheden; het zogenaamde Leren Leren.  De domeinen waar wij aan werken zijn: uitgestelde aandacht, zelfstandig (door) werken, samenwerken, taakaanpak en reflectie.

Plevier streeft, daar waar mogelijk, naar terugplaatsing in het regulier onderwijs. 

 

 

 

Structuur
Overzicht
Voorspelbaarheid
Plevier,
Consequent
Kansrijk

Contact

Lageweg 4 
3815 VG
Amersfoort

Tel.: 033-4634834 (8.00u - 16.15u)

Email: info.plevier@meerkring.nl

Plan route

Meerkring

Onze school valt met nog 17 andere openbare scholen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van Stichting Meerkring.

Alle Meerkringscholen hebben typische en unieke eigenschappen en bieden in gezamenlijkheid het meest passende onderwijs voor alle kinderen uit Amersfoort en de regio. Kijk eens op www.meerkring.nl