Op dit moment is er door de vele aanmeldingen en een gebrek aan personeel de mogelijkheid dat een leerling niet geplaatst kan worden. 

Aanmelding / intake


De aanmeldingen en de kennismakingen verlopen via de directeur. Bij de aanmelding van een leerling wordt kritisch gekeken naar het intelligentieniveau (Totaal IQ> 70) en de gedragsproblematiek. Leerlingen zijn alleen toelaatbaar als een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is afgegeven voor het cluster 4. Deze wordt in ons samenwerkingsverband afgegeven door Samenwerkingsverband De Eem (www.swvdeeem.nl).

Gedurende het schooljaar zijn er verschillende instroommomenten. Aanmeldingen dienen minimaal vier weken voor een instroommoment binnen te zijn om zeker te zijn van plaatsing.

Er is een intakepakket waarin de volgende formulieren zijn opgenomen:
1. Aanmeldingsinformatie Plevier
2. Overzicht benodigde informatie 
3. Inschrijfformulier Plevier
4. Toestemmingsverklaring Plevier
5. Toestemmingsformulier medicatie Plevier
6. Inschalingsformulier Leren Leren Plevier
7. Inschalingsformulier Sociaal-Emotioneel voor intake Plevier

Werkwijze aanmelding

Kennismakingsgesprek: u maakt een (telefonische) afspraak met de directeur om de school te bekijken tijdens een kennismakingsochtend. Tijdens deze afspraak leert u, samen met andere ouders, de school kennen. U krijgt een rondleiding en de gelegenheid vragen te stellen. Wanneer u definitief besluit uw kind aan te melden, krijgt u een pakketje met formulieren mee en volgt stap 2.

  1. U vult het inschrijfformulier in.
  2. U levert de gegevens aan die voor het zorgteam noodzakelijk zijn om het niveau en de beginsituatie van uw zoon/dochter vast te kunnen stellen (zie overzicht benodigde informatie).
  3. Op basis van de gegevens wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek met de orthopedagoog en de intern begeleider. Dit intakegesprek duurt ongeveer een uur en is alleen met ouders/verzorgers, de leerling is hierbij nog niet aanwezig.
  4. Na het intakegesprek wordt gekeken of alle benodigde gegevens aanwezig zijn.
  5. Binnen vier weken na het intakegesprek neemt het zorgteam een besluit over de toelating. Bij toelating wordt met u besproken wanneer en in welke groep uw zoon/dochter kan starten. Bij een eventuele afwijzing zoeken we samen met u naar een alternatief.
  6. Voordat de leerling start, vindt er nog een kennismaking met de leerling plaats. De leerling krijgt een rondleiding door de school en maakt kennis met de klas en de desbetreffende leerkracht.
  7. Bij plaatsing wordt uw zoon/dochter officieel ingeschreven als leerling van onze school.

Formulieren en gegevens kunt u meenemen naar het intakegesprek of opsturen naar:
Plevier Amersfoort
T.a.v. Het zorgteam
Lageweg 4
3815 VG Amersfoort

info.plevier@meerkring.nl

Structuur
Overzicht
Voorspelbaarheid
Plevier,
Consequent
Kansrijk

Contact

Lageweg 4 
3815 VG
Amersfoort

Tel.: 033-4634834 
(8.00u - 16.15u)

Email:
info.plevier@meerkring.nl

Plan route

Meerkring

Plevier is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken op onze school, kijk dan eens bij onze vacatures! Interesse om elders te werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl